No5600女神绮里嘉ula脱职业装露性感黑色蕾丝内衣配超薄黑丝诱惑写真77P绮里嘉秀人网

No5600女神绮里嘉ula脱职业装露性感黑色蕾丝内衣配超薄黑丝诱惑写真77P绮里嘉秀人网

其一宜用甘寒,水虚火炎者是也,目为非实火则可,竟目为非火,可乎?若欲自解,但汗出耳,不发战也。

内有热者,宜加辛凉。玄妙散∶人参、枳壳、大黄、柴胡、黄芩、半夏、甘草。

《准绳》谓以脾湿为本,脾湿盛则亦郁而生热也。 然多年郁结,一旦泄之,徒引动其猖獗之势,仍以吐剂达其上焦,连用瓜蒂、黎芦、苦参等。

火盛则水沸为痰,有浊沫,六味丸。甚则血上塞心窍,哑不能言,但噫噫作声,即哑瘴也。

升麻、柴胡二物味薄,阴中之阳,从地升天者也,能引清气上行,以举其下陷,兼引参、、甘草等甘温之气上升,以补卫气之解散而实表。多因兜涩太早,积热未清。

六淫七情,饮食劳倦,皆能致之,不独寒也。 风热,表散之,散之下已,则收之。

Leave a Reply