ai换脸视频第一社区

ai换脸视频第一社区

可内消者,再用托里消毒散。一小儿患此,因母郁怒所致,母用加味小柴胡汤及加味逍遥散,儿热止,又以加味归脾汤而愈。

 按∶褚氏云∶男子精未满,而御女以通其精,五脏有不满之处,异日有难状之疾。 若烦躁饮冷,赤痛发热,二便不通者,火热内炽也,用清凉饮、活命饮,加大黄尤善。

若饮食一伤,起居不时,损其胃气,则上升精华之气,反下降而飧泄,非升阳补气,决不能愈。无汗而恶寒者,名曰刚痉,寒伤荣故无汗也。

 痛炽盛,邪在经络也,用仙方活命饮。可内消者,再用托里消毒散。

一小儿流注,出脓甚多,患前症,此元气虚弱,内热而变耳。窃谓前症若心脾热盛,用犀角地黄汤。

一小儿腿内侧患之,寒热发渴,此肝脾二经气血虚症也,盖胃为五脏之本,先用五味异功散加升麻、柴胡,月余胃气始复;乃用地黄丸补肾水以生肝血而愈。每服一丸,空心薄荷淡姜汤化下。

Leave a Reply