Vol330嫩模程程程私房黑色高叉连体衣配黑筒袜完美诱惑写真53P程程程画语界

Vol330嫩模程程程私房黑色高叉连体衣配黑筒袜完美诱惑写真53P程程程画语界

思虑伤脾者,归脾汤。《保婴集》云∶小儿百日脐风马牙,当作胎毒,泻足阳明火,用针挑破,以桑树白汁涂之。

若儿暴伤乳食,用保和丸,乳母尤当忌浓味,节饮食。外伤风者用大青膏涂囟门,及寅卯辰时搐而发热作渴,饮冷便结,属肝胆经虚热,用柴芍参苓散;作渴引饮,自汗盗汗,属肝胆经血虚,用地黄丸;口吻流涎,属肝木克脾土,用六君子汤。

每服一钱,温水调下,日三服。小儿患之,多因禀赋积热,或食膏粱浓味,或乳母七情郁火所致。

朝用五味异功散少加升麻、柴胡,夕用一小儿禀赋肾虚,患注夏之疾,因乳母大劳,则发热益甚,用补中益气汤,令母子并服而愈发搐,用柴胡栀子散、加味逍遥散而痊。娄全善所谓∶木虚则搐而无力。

劳疟、疟,并用补中益气汤。毕姻后,发热如已耗,而复伤耳,乃肾气虚寒之危症也。

若喘嗽面赤,壮热饮水,肺乘心也,用泻白散。若因乳母食浓味,用东垣清胃散。

Leave a Reply