No4864模特梦心玥红色轻透网纱配原色丝袜秀高挑曼妙身姿迷人诱惑写真72P梦心玥秀人网

No4864模特梦心玥红色轻透网纱配原色丝袜秀高挑曼妙身姿迷人诱惑写真72P梦心玥秀人网

烦泻热泻,白虎苍术汤。一小儿腿内股患此,色赤不愈,发热,面色或赤或青,此禀肾阴不足,而水火炽盛,先用柴胡栀子散,以清肝心;一小儿肘间患此,作渴饮冷,右寸关脉数而无力,此胃经积热,传于肺经也,先用泻黄、泻白二散渐愈;后用五味一小儿嗜膏粱甘味,先患背胛,后沿遍身淋漓,此饮食之热,而伤脾血也。

随入科举毕,发热痕痒淡赤,昏倦不食,急灌以独参汤而苏,又用斤余,却用十全大补汤、补中益气汤而安。用异功散加柴胡、升麻、桔梗,一剂诸症顿退,又服异功散,二剂而愈。

用参四圣散而靥。一小儿小便不利,口舌生疮,干渴,用导赤散、加味四物汤而脓贯;又用白术散去木香,治之而愈。

 加味槐角丸治症同前。而毒在内者,加大黄下之。

一小儿早近女色,患胁痈溃而小便如淋,服分利之剂,更加腹胀,小便不止,茎中作痛,大便自遗,余谓禀肾阴虚也,当急补脾肺以滋化源。又火太过曰赫曦,赫曦之纪,其病笑谑狂妄。

若笑不休,呻而为腹痛,此水乘于火,阴击于阳,阳伏热生,狂妄谵语不可闻,心之损矣。 饮食已消,或仍作呕,四君子汤。

Leave a Reply